Tájékoztató magánszemélyeknek

Szakmai vizsgatájékoztató
Vizsgaközpontunk 2014-től szervez szakmai vizsgákat olyan magánszemélyek számára, akik sikeresen befejezték szakmai képzésüket egy képző intézménynél, de nem tettek szakmai vizsgát vagy esetleg bizonyos vizsgafeladatot javítaniuk, pótolniuk kell. A vizsgára jelentkezők olyan vizsgacsoportokba csatlakozhatnak be, amelyeknek már pontos időpontjuk, jelentkezési határidejük van és még vannak szabad helyek.

A következőkben foglaljuk össze a vizsgaszervezés lépéseit. A folyamatábrát követően minden lépést részletesen is ismertetünk.

Amennyiben kérdése merül fel, a megadott elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére.

Vizsgára jelentkezem

4816176

8400294_orig

További tudnivalók:
A szakmai vizsgára személyi igazolványt, lakcímet igazoló igazolványt, eredeti bizonyítvány(oka)t hozzon magával!

Sikeres felkészülést és eredményes szakmai vizsgázást kívánunk!

A vizsgaszervezés folyamata:
Első lépés, hogy a honlapon megkeresse azt a szakmai vizsgát, amelyre jelentkezni szeretne. Ha kiválasztotta a vizsgacsoportot, akkor lehetősége van elküldeni regisztrációját.

A regisztráció után e-mailben tájékoztatjuk a tudnivalókról, határidőkről.

Kérjük, a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége előtt 60 nappal nyújtsák be vizsgajelentkezési lapjukat, a vizsga mielőbbi előkészítése érdekében. Amennyiben a szakmai vizsga megkezdéséhez szükséges feltételeket biztosítottak, vizsgaközpontunk megkezdi a kért szakmai vizsga megszervezését.

A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei:

  • Vizsgajelentkezési űrlap kitöltése (A vizsgajelentkezési lapon a személyi okmányokban szereplő adatokat kérjük olvashatóan, pontosan feltüntetni, mert azok az adatok kerülnek majd be a bizonyítványba is.)
  • Határidőre megküldött, eredeti, aláírt jelentkezési lapot postai úton vagy személyesen a Közép-európai Szakgimnázium és Szakközépiskola vizsgaszervező központja számára (1056 Budapest, Váci u. 47.) szíveskedjenek eljuttatni.

A szakmai vizsga megkezdéséhez szükséges feltételek:

  • iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (külföldön megszerzett végzettség esetén annak államilag elismert hiteles fordítása is)
  • szakképzés-ráépülés esetén a szakképzettséget igazoló bizonyítvány (külföldön megszerzett végzettség esetén annak államilag elismert hiteles fordítása is)
  • érvényes munkaköri orvosi alkalmassági megléte (amennyiben azt a szakmai és vizsgakövetelmény előírja)
  • szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
  • vizsgadíj teljesítése
  • tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás
  • a szakképesítés megszerzéséhez szükséges vizsgarészekhez kapcsolódó összes követelménymodul sikeres vizsgájáról szóló igazolás

Általános információk- Komplex vizsgára vonatkozóan:
A szakmai vizsgán a szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.

A vizsgázó végül az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján, súlyozással számolt egyetlen összesített osztályzatot kap.

Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).

Az eredményes vizsgához a jelöltnek minden vizsgafeladaton legalább elégséges osztályzatot kell kapnia. Javítóvizsgát a jelöltnek abból a vizsgarészből kell tennie, amelyből elégtelent kapott.

A szakmai vizsgát követően átadjuk a szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítványt.