Tájékoztató képző intézményeknek

Szakmai vizsgatájékoztató
Vizsgaközpontunk 2014-től szervez szakmai vizsgákat olyan képző intézmények számára, amelyek nem rendelkeznek vizsgaszervezési engedéllyel.

A következőkben foglaljuk össze a vizsgaszervezés lépéseit. A folyamatábrát követően minden lépést részletesen is ismertetünk.

Amennyiben kérdése merül fel, a megadott elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére.

Igénybejelentő lap

1425819

8400294_orig

Általános információk – Komplex vizsgára vonatkozólag:

A szakmai vizsgán a szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.

A vizsgázó végül az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján, súlyozással számolt egyetlen összesített osztályzatot kap.

Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).

Az eredményes vizsgához a jelöltnek minden vizsgafeladaton legalább elégséges osztályzatot kell kapnia. Javítóvizsgát a jelöltnek abból a vizsgarészből kell tennie, amelyből elégtelent kapott.

Szervezze nálunk a vizsgáját, vegye fel velünk a kapcsolatot! 

A vizsgaszervezés folyamata:
A honlapról letölthető igénybejelentő lapon lehet megadni a szakmai vizsga adatait, illetve azokat az információkat, amelyek alapján el tudjuk készíteni a költségkalkulációt.

Az igénybejelentő beérkezése után elküldjük az árajánlatot, amennyiben ezt a képző intézmény elfogadja, akkor az adott vizsgacsoportra szerződést kötünk és kiküldjük a díjbekérőt a vizsgáztatási díjról.

Kérjük, a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége előtt 60 nappal nyújtsák be minden vizsgázó vizsgajelentkezési lapját, a vizsga mielőbbi előkészítése érdekében. Amennyiben a szakmai vizsga megkezdéséhez szükséges feltételek biztosítottak, vizsgaközpontunk megkezdi a kért szakmai vizsga megszervezését.

 
A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei:
Vizsgajelentkezési lap kitöltése (A vizsgajelentkezési lapon a személyi okmányokban szereplő adatokat kérjük olvashatóan, pontosan feltüntetni, mert azok az adatok kerülnek majd be a bizonyítványba is.)

Határidőre elkészült, eredeti, aláírt jelentkezési lapot postai úton vagy személyesen a PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola vizsgaszervező központja számára (1056 Budapest, Váci u. 47.) szíveskedjenek eljuttatni!

 
A szakmai vizsga megkezdéséhez szükséges feltételek:

– a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (külföldön megszerzett végzettség esetén annak államilag elismert hiteles fordítása is)

– szakképzés-ráépülés esetén a szakképzettséget igazoló bizonyítvány (külföldön megszerzett végzettség esetén annak államilag elismert hiteles fordítása is)

– érvényes munkaköri orvosi alkalmassági megléte (amennyiben azt a szakmai és vizsgakövetelmény előírja)

– szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

– vizsgadíj befizetése

– a képzés elvégzéséről szóló igazolás

– a szakképesítés megszerzéséhez szükséges vizsgarészekhez kapcsolódó összes követelménymodul sikeres teljesítéséről szóló igazolás

Kérjük, hogy a fenti dokumentumokat legkésőbb egy héttel az első vizsganap előtt juttassák el vizsgaközpontunkhoz!
Amikor minden vizsgázó esetében beérkeztek a fenti dokumentumok és információk, elküldünk egy részletes, írásos tájékoztatót a vizsga menetéről, fontos tudnivalókról.